Vládci, vyvolení, eunuchové a otroci – hypotéza z indicií poskytované vládami.

Postavy:
Vládci jsou nejbohatší lidé světa a vládci totalitních států. Je mezi nimi příměří, sledují společné zájmy, jen vládci Číny a Ruska nemají na spěch, vše ve svých zemích mají pod kontrolou, ale chtějí svůj podíl na řízení světa.(Fauci, Gates, Bezos, Soros, Putin atd.)

Vyvolení: skupina vědců, politiků a méně bohatých lidí, kteří se podílení na zavedení nového světového pořádku s příslibem výhod a ponechání svobod.(Macron, Biden, Derrick Rossi, Robert Langer atd.

Eunuchové – pitomci, které můžeme nazvat kariéristy bez svědomí a nakonec budou ve čtvrté skupině: Kubek, Smejkal, Hořejší, soudci, plus jejich ekvivalenty ve světě

Otroci: zbytek lidstva

Indicie:
V roce 2018 žádá Fauci o grant pro vědce USA a Číny na výzkum Corona19 ve Wuchanu s cílem upravit virus tak, aby nakazil člověka – to je snadno dohledatelný fakt
2019 propuknutí epidemie ve Wuchanu
2020 mají mRNA vakcinu proti kovidu
2021 v nejproočkovanější zemi světa umírá v Izraeli více naočkovaných lidí, než neočkovaných.
2021 v USA, i v Evropě vlády porušují zákony i ústavy a nařizují vyhazovy lidí z práce jako trest za neochotu se naočkovat
2021 Itálie milionové protesty lidí v ulicích a ve sdělovacích prostředcích nic, nula! – snadno ověřitelné
2021 dokonalé mazání jakýchkoliv jiných názorů vědců, politiků, lékařů, pozůstalých na sociálních sítích, superpřesná cenzura!
2020 -21 – neuvěřitelné výroky soudů, které šokují všechny právníky světa, rok konce soudnictví na celém světě – snadno ověřitelný fakt
2021 – mizející studie vědců a universit, které prokazují, že zemřelých je více mezi rozočkovanými a neočkovanými. Neočkovaní náhle spadají mezi neočkované – snadno ověřitelný fakt!
2020 – duševně nemocná dívka mluví v OSN! To svět nepamatuje!
2015-2021 pravidelný přísun emigrantů do Evropy bez jakéhokoliv omezení ze strany Frontexu. Salvini obviněn a souzen za to, že bránil invazi.
2021 – lékaři na celém světě varují před očkováním jako život ohrožujícím, začíná odebírání licencí.
2021 podzim se ukazuje že po uplynutí šesti měsíců u očkovaných se tito stávají naprosto bezbranní proti jakémukoliv viru. Umírá více lidí na chřipku, než na kovid – snadno ověřitelný fakt.
Zdá se, že mRNA vakcina zničí veškerou imunitu člověka, kterou lze nabýt další vakcinou na cca půl roku. Dosud neprokázano.
2021 – jakýkoliv odpůrce vakcinace z odborných kruhů je dehonestován a profesně zničen.

Hypotéza:
Po x-tém očkování bude očkovaný naprosto závislý na vakcině, buď ji dostane, nebo zemře. Včetně jeho dětí. Tím je definitivně zařazen do kategorie Otrok.
Neočkovaní tvořící zlomek společnosti budou naočkováni násilně, nebo zlikvidováni v koncetráku pomocí Otroků, kteří to vykonají pod hrozbou odepření vakcinace.
Majetky otroků budou zabaveny a přerozděleny mezi kategorii Vyvolených.
Vyvolení budou relativně svobodní a budou řídit a ovládat otroky. Budou také řídit jejich reprodukci.
Eunuchové až nebudou potřební se stanou Otroky.
Vládci budou vládnout, bez nebezpečí pro ně, jejich majetky a jejich rodiny. Na svých cestách nebudou otravováni turisty, bude jich málo. Budou absolutními vládci všech, budou řídit životy Vyvolených a otroků. Budou regulovat porodnost a distribuci zdrojů, potravin a energie.
A máme tu Nový světový pořádek! Než ale bude zaveden, lidstvo si prožije apokalypsu s redukcí lidí na planetě, aby pak otroci vzhlíželi k vládcům, jako ke spasitelům.